De Babbellijn

Sociaal Huis Bornem

Beschrijving project

Uitsluiting van Bornemnaars in eenzaamheid tegengaan. De sleur van het isolement te doorbreken, hun noden detecteren en daarop inspelen. Bornemnaars in eenzaamheid opsporen en op regelmatige basis opbellen door een vaste vrijwilliger. De mensen die deelnemen ervaren dit als aangenaam, zodat ze toch af en toe iemand horen en er een babbeltje mee kunnen doen. Ze voelen zich niet vergeten.

Partners

Sociale dienst OCMW, Thuiszorgdiensten, mutualiteiten, huisartsen, apothekers, Eerstelijnszone, Samana, Parkinsonliga en vereniging voor reumapatiënten (omdat die zich vestigen in Bornem)

Sterke punten

  • Het verenigt mensen die anders nooit met elkaar in contact zouden komen. Ook voor vrijwilligers verruimt dit het denkbeeld.

Drempels en wat we anders zouden doen

  • Toeleiding. Deelnemers zullen zelf niet zelf initiatief nemen om zich aan te melden voor dit project. We hangen echt af van doorverwijzers, partners, vertrouwenspersonen. Dus moeten we ons project blijven promoten en in de kijker zetten.
  • Sommige mensen verwarren dit project met telefonische, psychologische begeleiding. Dit is het absoluut niet en dat kan dan verkeerde verwachtingen en teleurstelling scheppen. Ook voor vrijwilligers niet makkelijk om hiermee om te gaan.
  • Meer fysiek contact tussen de vrijwilligers om elkaar te leren kennen, te reflecteren en te leren van elkaars ervaringen. Dit was door corona tot nu toe nog niet mogelijk en we missen die samenhorigheid in de vrijwilligersgroep.

Blijvende impact

Zowel bij de deelnemers al bij de vrijwilligers. Sommige deelnemers zullen (wanneer corona voorbij is) eindelijk eens de moed vinden om weer eens buiten te komen. Vrijwilligers geeft dit ook enorm veel voldoening en leren ook eens mensen in een andere leefwereld kennen.

Anekdote

Een hele mooie ervaring van een vrijwilliger wiens telebuddy plots was overleden. Ze kon haar niet meer bereiken en maakte zich zorgen. Door een kaartje in haar brievenbus te steken, werd ze opgebeld door een familielid die dit gevonden had en haar opbelde. Ze hebben nog ervaringen uitgewisseld en gepraat over wat er met de betrokkene is gebeurd. Het was dan toch een mooi afscheid, gaf de vrijwilliger aan. Ze heeft het op die manier mooi kunnen afsluiten. Ik vind dit heel verbindend.

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Broekstraat 40 B, 2880 Bornem

Waar zijn we actief?

Gemeente Bornem

Contact

sociaalhuis@bornem.be

Doelgroep

Ouderen, Nu hebben we die uitgebreid naar iedereen die nood heeft aan een terugkerend telefoongesprekje omdat hij zich bijvoorbeeld eenzaam voelt.

Periode van uitvoering

April 2020 tot voor zolang de legislatuur onder dit bestuur loopt dus nog tem 2025

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

7/10