In samenwerking met de HOGENT en Giveaday.be ontwikkelden we deze inspiratie-databank voor buurtgerichte projecten. We zetten in op meer solidariteit tussen burgers via vrijwilligerswerk en burenhulp. Met deze projecten databank gaan we voor kruisbestuiving tussen gemeentes, organisaties en burgerbewegingen. Zo inspireren en leren we van elkaar voor fantastische buurtgerichte zorg, buurtwerk en burenhulp initiatieven.

 


 

 

1. Wie zijn we?

Giveaday is de grootste vrijwilligersdatabank van het land. Het biedt een platform waar vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen ontmoeten. In samenwerking met het departement van Sociaal Werk aan de HOGENT brengen we inspirerende vormen van buurthulp in kaart.

 

2. Waarom buurtgerichte zorg?

Buurtgerichte zorg is vooral een sociaal model, waarmee we het welzijn van alle buurtbewoners en de sociale cohesie in de buurt willen versterken. (Politeia, 2020)
Met de buurtgerichte zorg spelen we in op de noden van lokale buurtbewoners. We geloven in een bottom-up aanpak, waarbij buurtbewoners elkaar kunnen versterken. We zetten in op lokale ontmoetingen en het versterken van sociale netwerken.

“Mensen van de stad, maken de stad.”
Deze databank geeft aandacht aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We vinden het zeer belangrijk dat projecten op een duurzame manier tot stand komen en rekening houden met de ontwikkelingsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld ‘ongelijkheid verminderen’, ‘gezond leven en welzijn’, ….


 

3. Waarom een databank?

Tot nu toe bestaan er nog geen databanken met betrekking tot buurtgerichte zorg en buurthulp. Met deze databank brengen we daar verandering in. We stimuleren mensen op lokaal niveau om zich te engageren voor en door hun eigen buurt.

 

Denk je dat jouw project ook het verschil kan maken?

Voeg je eigen project toe