Huis 57

WCZ Vincenthove

Beschrijving project

ontmoeting voor kwetsbare en eenzame ouderen en kwetsbare bewoners uit de buurt mogelijk maken (met inspraak van ouderen zelf)

Partners

Woonzorgnetwerk Vincenthove, stad Roeselare, VOC OpStap, buurtcomité ’t Hof van ’t Henneke, BioBello Plus (biologische boerderij: maatwerkbedrijf)

Sterke punten

  • samenhorigheid
  • verbinding
  • vereenzaming tegengaan

Drempels en wat we anders zouden doen

  • onbekend
  • drempel voor kwetsbare groepen
  • doelgroep is nog onvoldoende gekend

Blijvende impact

buurtwerking zal blijvend uitgebouwd worden

Anekdote

deelnemers aan het initiatief boden zich tijdens de Coronacrisis in het woonzorgcentrum spontaan aan om vrijwillig te komen helpen

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dokter Delbekestraat 27, 8800 Roeselare

Waar zijn we actief?

Roeselare, wijk 't Hof van t Henneken

Contact

animatie@vincenthove.be

Doelgroep

ouderen, mensen in armoede, buurtbewoners

Periode van uitvoering

2020 tot ...

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

5/10