Inloophuis Beringen-Mijn (RIMO Limburg)

Stad Beringen

Beschrijving project

Het inloophuis is een plek waar mensen kunnen binnen wandelen. Het inloophuis richt zich op ontmoeting, leren, politiseren en verwijzen. Het inloophuis is een plek die toegankelijk is voor iedereen, die participatief en autonoom is en waar de focus ligt op samenwerken. De algemene doelstelling is om actief te werken aan onderbescherming met zo weinig drempels als mogelijk.

Partners

RIMO LImburg en Stad Beringen

Sterke punten

  • Laagdrempelig
  • Versterkend

Drempels en wat we anders zouden doen

/

Blijvende impact

Het is een plek waar mensen in kwetsbare posities dicht bij jun huis terecht kunnen voor een veelheid aan vragen.

Alfred Habetslaan 17, 3581 Beringen

Waar zijn we actief?

Beringen (Mijn)

Contact

wouter.lynen@rimo.be

Doelgroep

Ouderen, gezinnen, mensen met migratieachtergrond, anderstaligen, mensen in armoede,...

Periode van uitvoering

Januari 2021 tot Juni 2023

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

8/10