Storytelling in de Nieuwe Tuinwijk. De doos in mijn voortuin, dit is wat ons verbindt.

Gemeente Menen

Beschrijving project

Het oorspronkelijk idee was tijdens ons jaarlijks buurtfeest met rommelmarkt, voorwerpen met een emotionele waarde of met een achterliggend verhaal in te zamelen bij de bewoners uit de Nieuwe Tuinwijk. Het buurtfeest met rommelmarkt ging niet door t.g.v. corona, de voorwerpen werden wel ingezameld tijdens ludieke acties in de wijk. Alle voorwerpen werden bezorgd aan de academie voor beeld die er beelden/tekeningen/schilderijen van maken die het verhaal achter het voorwerp tot leven kunnen brengen. Ook een lokale dichteres steekt mee haar schouders onder het project door gedichten te maken samen met jonge moeders. Tijdens een tentoonstelling zullen in eerste instantie alle bewoners van de Nieuwe Tuinwijk worden uitgenodigd, in tweede instantie het ruime publiek. Op die manier willen wij de sociale cohesie in de wijk bevorderen.

De bedoeling is dat de bewoners van de wijk elkaar op een positieve manier leren kennen en dat de wijk naar het ruime publiek toe op een positieve manier in beeld komt. Achterliggend willen we de Menenaars ook zo de weg wijzen naar de academie voor beeld en woord en de mogelijkheden aldaar voor alle Menenaars.

Partners

Kind en preventie, preventiedienst stad Menen, welzijnsschakels Grenslicht, Ado Icarus, CAW, OCMW, dienst integratie stad Menen

Sterke punten

  • Brengt verhalen boven van buurtbewoners
  • Brengt bewoners dichter bij mekaar
  • Bevordert de sociale cohesie in de wijk.

Drempels en wat we anders zouden doen

  • Niet evident voor de bewoners om een voorwerp met een verhaal erachter mee te geven, corona zorgt ervoor dat er teveel tijd zit tussen het indienen van een voorwerp en het uiteindelijk resultaat, door corona konden we geen tussentijdse acties organiseren om het project bij de bewoners levendig te houden.
  • Uiteraard, de bedoeling was om tijdens een buurtfeest met rommelmarkt te starten met het verzamelen van voorwerpen en dit daarna verder te zetten. Op die manier hoopten we meer voorwerpen te kunnen verzamelen (nu hebben we er 50 verzameld). Hoe meer voorwerpen, hoe meer verhalen. Bovendien wilden we de rommelmarkt organiseren in 1 straat waardoor we de contacten tussen de buurtbewoners in die straat konden stimuleren.

Blijvende impact

We hopen toch in september 2021 een mooi aantal buurtbewoners te kunnen samenbrengen die elkaar hun verhaal kunnen vertellen. We organiseren al maandelijks activiteiten in de wijk vanuit het lokaal dienstencentrum, iedereen is daarop welkom. Momenteel bereiken we vooral ouderen op deze activiteiten, we hopen door deze actie ook anderen op deze maandelijkse activiteiten te kunnen bereiken.

Anekdote

Ons filmpje dat we maakten is altijd leuk om te zien (zie facebookpagina stad Menen hiervoor).

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Grote Markt 1, 8930 Menen

Waar zijn we actief?

De Nieuwe Tuinwijk in Menen

Contact

annemie.debosscher@menen.be

Doelgroep

De ganse buurt de Nieuwe Tuinwijk

Periode van uitvoering

01/09/2020 tot 25/09/2021

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

6/10