Tegoare op de stroate

Lokaal dienstencentrum De Bres

Beschrijving project

Buurtbewoners van een bepaalde buurt/wijk samen brengen, elkaar (beter) leren kennen, met aandacht voor kwetsbare doelgroep.

Partners

Afhankelijk van de buurt werden lokale vrijwilligers ingezet om mee te helpen met de organisatie (organisators: 3 diensten binnen stad en OCMW en 1 vrijwilligersorganisatie)

Sterke punten

  • Enthousiasme van buurtbewoners in bepaalde buurt is groot- zetten zelf dergelijke initiatieven op eigen houtje verder
  • Laagdrempelig
  • Snel te organiseren

Drempels en wat we anders zouden doen

  • Binnen bepaalde buurten onvoldoende bereidheid tot deelname
  • Kwetsbare personen moeilijk te bereiken
  • Eénmalig – beter om op korter termijn nog eens in dezelfde buurt iets dergelijks te organiseren
  • Meer betrekken van lokale stakeholders (tijdsintensief). Hieraan zal in de toekomst wel verder gewerkt worden omdat het project niet ten einde is

Blijvende impact

In bepaalde buurten wel. Nemen zelf initiatief om op regelmatige basis samen te komen. In bepaalde buurten zal meer energie moeten gestoken worden. De klapkarre zal uitnodigen om samen te komen.

Anekdote

De eerste buurtactiviteit was een succes. Er namen 40 buurtbewoners deel aan de activiteit. Er was een mix van jong en oud, anderstaligen, gezinnen, alleenstaanden… de activiteit was tot 17u. Professionelen kondigden dit aan. Buurtbewoners begonnen spontaan af te spreken dat ze de oudere mensen aan tafel wel naar huis zouden brengen en zouden zorgen dat alles opgeruimd werd en terecht kwam bij de rechtmatige eigenaar. ‘Ze zaten daar zo goed in het zonnetje :-)’ De buurtbewoners hebben dus de activiteit op een later tijdstip zelfstandig afgerond en hebben gezorgd dat hun medebewoners veilig thuis geraakten. Diezelfde groep organiseerde later dan nog een aantal gemeenschappelijke activiteiten voor de buurt, zonder de hulp van de professionelen.

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Veurnestraat 15, 8970 Poperinge

Waar zijn we actief?

Groot-Poperinge. Georganiseerd telkens in een andere buurt.

Contact

charlotte.devrekere@poperinge.be

Doelgroep

Kinderen, Jongeren, Ouderen, Gezinnen, Mensen met een migratieachtergrond, Anderstaligen, Mensen in armoede

Periode van uitvoering

2018 tot eeuwig doorlopend

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

7/10