Zorgnetwerk Zoë

Lokaal bestuur Zonnebeke

Beschrijving project

Zoë wil personen die moeilijkheden ondervinden om thuis te blijven wonen, ondersteunen. De tendens van centralisatie en versnippering van de dienstverlening, zeker in een landelijke gemeente, vormt een bedreiging voor mensen die geen sterk sociaal netwerk hebben. Vereenzaming is een vaak voorkomend probleem. Daarnaast heeft Zonnebeke te maken met een sterke vergrijzing en ‘vergrijzing van de vergrijzing’. Het zorgnetwerk kan zorgen voor toegankelijke en aangepaste dienstverlening en kan mensen naar het bestaande aanbod toe leiden. Daar waar vragen en noden door de mazen van het bestaande aanbod glippen, kan Zoë aanvullende diensten bieden.
Zoë wil ook een signaalfunctie opnemen, door de meest kwetsbaren op te sporen en hun noden in te vullen. Het zorgnetwerk kan echter niet alle taken op zich nemen. Belangrijke doelstellingen zijn dan ook doorverwijzing en informatieverstrekking.

Met de concrete dienstverlening wil Zoë een sociale en zorgende functie vervullen. De leemtes in het bestaande aanbod worden aangevuld met behulp van een vrijwilligersploeg. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het aanbod van Zoë. Zij bieden praktische hulp, geven informatie, signaleren moeilijke situaties, … Bijkomend belangrijk doel is het verlichten van de mantelzorg. De vrijwilligers zijn een sterke aanvulling van het sociaal netwerk van thuiswonende hulpbehoevende personen en verhogen de kwaliteit van de thuiswoonsituatie.

Concrete invulling Zorgnetwerk:

 • Vervoersdienst: naar de dokter, op familiebezoek,
 • Boodschappendienst: de supermarkt, de apotheek, de post…
 • Kleine klusjes zoals een lamp vervangen, de brievenbus
  ledigen, plantjes water geven, …
 • Alle thuiswonende 85plussers bezoeken op hun verjaardag
 • Zoëfoon: wekelijks worden een aantal mensen opgebeld voor een gezellig gesprekje, vragen en noden worden opgevangen.
 • 2-wekelijks dorpsrestaurant in 1 deelgemeente, met daaraan gekoppeld een info-moment of een activiteit.
 • Een bezoekje als u zin hebt in wat gezelschap
 • Al uw vragen over thuiszorg beantwoorden

Partners

Gemeente Zonnebeke, interne diensten, vrijwilligers

Sterke punten

 • Ondersteunen van ouderen, zorgbehoevenden, kwetsbare mensen
 • Aanzet tot sociale cohesie
 • Signaalfunctie

Drempels en wat we anders zouden doen

Afhankelijk van vrijwilligers

Blijvende impact

Toeleiding naar hulpverlening, diensten, ontstaan van sociale cohesie, versterken van het netwerk, ondersteuning van kwetsbare personen in de thuissituatie.

Anekdote

/

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke

Waar zijn we actief?

Zonnebeke en deelgemeenten

Contact

zoe@zonnebeke.be

Doelgroep

Ouderen, Mensen met een beperking

Periode van uitvoering

2011 tot Doorlopend

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

9/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

9/10