Buren voor buren

Stad Kortrijk

Beschrijving project

De strijd tegen eenzaamheid, vooral bij thuiswonende ouderen, tegengaan. In grote lijnen: meldpunt, eenzaamheidsbezoeken, contactnamiddagen, vorming voor vrijwilligers, acties tegen eenzaamheid.

Partners

Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, Decenaat Kortrijk, Mutualiteiten (Samana, solidariteit voor het gezin), Mens.Nu

Sterke punten

  • Goed overkoepelend kader
  • Inzet vrijwilligers
  • Meldpunt via professionele zorg

Drempels en wat we anders zouden doen

  • Meetbaarheid resultaten
  • Thema was/is taboe/onderbelicht
  • Zoeken van nieuwe vrijwilligers

Blijvende impact

Absoluut! Is reeds lang structureel ingebed.

Anekdote

/

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Budastraat 35, 8500 Kortrijk

Waar zijn we actief?

Grondgebied Kortrijk en zijn deelgemeenten

Contact

OCMW.info@kortrijk.be

Doelgroep

Ouderen

Periode van uitvoering

2003 tot Doorlopend

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

9/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

8/10