Buurtambassadeurs

Gemeente Beersel

Beschrijving project

De gemeente gebruikt momenteel Hopplr om buren met hulpvragen- en mensen die willen helpen aan elkaar te matchen. Hopplr heeft ondanks zijn succes ook drempels. Het blijft een digitale tool, waardoor senioren het bv minder gebruiken. Om deze gebreken in te vullen ontstond het project ‘buurtambassadeurs’. Hierbij werkt de gemeente samen met vrijwilligers, die de voelsprieten zijn in de buurt. Dankzij hen kunnen hulpvragen en initiatieven sneller gedetecteerd worden. Het zijn namelijk vrijwilligers die rondgaan in de gemeente om noden op te vangen. Zij hebben ook een belangrijke functie waarin zij problemen signaleren naar de gemeente toe. Zo kan er preventief worden ingegrepen en is het de bedoeling dat bewoners zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen wonen. Doel: Zo lang mogelijk in eigen buurt kunnen blijven wonen (vermaatschappelijking) en buurtambassadeurs problemen/noden in de buurt laten signaliseren om tijdig in te grijpen.

Partners

Gemeente Beersel, Eerstelijnszone Zennevallei, OCMW Beersel en andere actoren kunnen hulpvragen opvangen

Sterke punten

Buurambassadeurs zijn zichtbaar en aanspreekbaar. Er word ook snel ingespeeld op de noden van bewoners.

Drempels en wat we anders zouden doen

Initiatief richt zich bijna uitsluiten tot senioren, misschien vormt het drempel een om buurtambassadeur te worden.

Blijvende impact

Project staat nog in de startschoenen, hier is nog geen beeld van.

Anekdote

/

Geef feedback op dit project

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Waar zijn we actief?

Gemeente Beersel

Contact

paco.vanmolle@beersel.be

Doelgroep

In de eerste plaats richt het project zich tot ouderen maar iedereen die noden/problemen heeft in de buurt hoort tot de doelgroep

Periode van uitvoering

Begin mei 2021 tot Doorlopend

Wordt er gewerkt met vrijwilligers?

Ja

Categorie(ën)
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Is dit project een aanrader?

8/10

Score op de impact die het project heeft gehad op de buurt

7/10